MaRItim inspeksjon

En ROV (Remotely Operated Vehicle) kan enklere forklares som en fjernstyrt miniubåt. ROV-er kan brukes til flere ulike bruksområder og oppdrag. Vi er opptatt av at våre kunder skal få mest mulig korrekt informasjon, og at det er optimal kvalitet på arbeidet som blir utført.

Vi bruker HD-kamera på ROV slik at dokumentasjonen blir best mulig. Alle oppdragene vi utfører blir tatt opp og lagret internt hos oss som kunden får tilgang til. Her kan du i ettertid av oppdraget få tillsendt hele videoinspeksjonen for å følge ROV-en sekund for sekund. Med våre moderne maskiner er vi med på å forsterke sikkerhet og de marine omgivelsene.

Type rov: Bluerov2 med 300m tether, 2 stk hd kamera og enkel gripeklo.

Ved spørsmål angående maritime tjenester ring: 984 56 747

Skroll til toppen